Tijdelijk tekort aan BCG voor de behandeling van blaaskanker

18/02/2015

De firma Merck Sharp & Dohme heeft ons laten weten dat er een tijdelijke stockbreuk is van BCG, een spoelmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van hoog-risico niet-invasieve blaastumoren en bij vlakke, hooggradige poliepen (carcinoma in situ).

Deze stockbreuk is een wereldwijd fenomeen en is een gevolg van een verhoogde vraag en productieproblemen. Andere firma’s die gelijkaardige middelen produceren zitten al langer met productieproblemen en kunnen dit voorlopig niet opvangen.

Het is belangrijk om te weten dat niet alle patiënten met blaaskanker dit middel nodig hebben voor de behandeling van hun tumor.

Voor patiënten die reeds behandeling krijgen, kan het middel veilig gestopt en/of onderbroken worden. Voor deze patiënten en voor patiënten die nog zouden moeten starten met behandeling zijn er alternatieve therapieën beschikbaar. U neemt hiervoor best contact op met Uw behandelend Uroloog.