Missie

De Belgische Vereniging voor Urologie (BVU) wil op de eerste plaats een wetenschappelijk onderbouwd kenniscentrum zijn voor urologische en aanverwante uitdagingen.

Als een uitwisselingsforum beoogt zij haar onderzoeks- en studieresultaten te delen en te valoriseren met andere nationale en internationale instellingen of verenigingen met eenzelfde missie.
Haar met de jaren opgebouwde ervaring maakt dat de vereniging betekenisvolle bruggen kan slaan naar andere kennispartners en -platformen in het urologisch landschap.

Daartoe onderneemt de BVU een brede waaier van inspirerende, kwaliteitsvolle initiatieven en activiteiten: van het organiseren van colloquia, seminaries en congressen, het verrichten van medische research of wetenschappelijk onderzoek tot en met het uitbouwen van een internationaal geïntegreerd netwerkplatform.

De BVU wil uitgroeien tot een sterkhouder inzake het preventief en innovatief ontwikkelen en aanreiken van heilzame oplossingen voor eender welke uitdaging van urologische aard.

Achter de schermen dicht de BVU zich de rol toe om in de nabije toekomst de urologische problematiek nog stringenter onder de aandacht te brengen en een pionier te zijn op vlak van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg