Doelstellingen

De Belgische Vereniging voor Urologie wil een gerespecteerd en volwaardig gesprekspartner worden voor de diverse stakeholders binnen het brede domein van urologie. Zij zal hiertoe actief werken aan een integratieproject tussen de beroepsvereniging en de BVU alsook haar samenwerking uitbouwen met SBU en BAU. Daarnaast wil onze vereniging een kwaliteitsplatform aanreiken aan de leden en de andere stakeholders. 

De Belgische Vereniging voor Urologie heeft haar strategische doelstellingen op middellange en lange termijn gedefinieerd volgens 4 strategische assen: 

 • Professionalisering: we willen kwantitatief en kwalitatief groeien en een performante organisatie zijn en blijven.
 • Communicatie: door een actief communicatiebeleid willen we de relatie met onze leden versterken en een ontmoetingsplaats worden voor de leden om te praten over innovatie en de toekomst.
 • Kwaliteitsbeleid: we willen een volwaardig en gewaardeerd gespreks- partner zijn voor de diverse stakeholders.
 • Wetenschap: de BVU wil bepalen wat haar meerwaarde als organisatie kan zijn in een gecoördineerd wetenschappelijk onderzoek. 

Om deze strategische doelstellingen te definiëren werden 10 concrete projecten gedefinieerd :

 • PROFESSIONALISEREN:
  • Project 1: Afstemming rol en positionering BVU ten opzichte van SBU, BBVU, APUB, BAU
  • Project 2: Ledenwerving
  • Project 3: Actieve ondersteuning van de working groups
 • COMMUNICATIE:
  • Project 4: Professionalisering van de communicatie
  • Project 5: Ledenbevraging & participatie
  • Project 6: Externe relaties & partnerships
  • Project 7: Persbeleid & persscreening
  • Project 8: Stakeholdersevent september 2015
 • KWALITEITSBELEID:
  • Project 9: Kwaliteitsbeleid & kwaliteitsindicatoren
 • WETENSCHAP:
  • Project 10: Bepaling van de meerwaarde van de BVU in een gecoördineerd wetenschappelijk onderzoek