Doelgroepen

Onze doelgroepen

We richten ons in onze communicatie op de volgende doelgroepen:

  • Urologen: zowel leden alsook niet-leden en academici
  • Paramedici
  • Huisartsen
  • Patiënten en patiëntenverenigingen
  • Mutualiteiten en RIZIV
  • Overheden
  • Industrie